IMPORT DOCELOWY / INTERWENCYJNY

IMPORT DOCELOWY

polega na sprowadzaniu z zagranicy leków, które nie są zarejestrowane w Polsce a niezbędne są dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta. Podstawą do sprowadzenia takiego produktu leczniczego jest zapotrzebowanie szpitala lub lekarza, które zostało potwierdzone przez konsultanta z danej dziedziny medycyny oraz uzyskało zgodę Ministra Zdrowia. [więcej]

IMPORT INTERWENCYJNY

daje możliwość sprowadzenia z zagranicy produktu leczniczego, który posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i jest dopuszczony do obrotu w państwie, z którego jest sprowadzany, a jednocześnie jest niedostępny na terytorium Polski. Podstawą do sprowadzenia takiego produktu leczniczego jest zgoda na dopuszczenie do obrotu. [więcej]

OFERTA

DLA PACJENTA