W zespole Genesis Pharm najbardziej cenimy w ludziach entuzjazm i pomysłowość. Praca w naszej firmie jest przygodą, która daje szansę tworzenia i realizacji niepowtarzalnych pomysłów. Zapraszamy do pracy w firmie Genesis Pharm.

Oferty pracy:

STANOWISKO: _______________

STANOWISKO: _______________

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w ramach procesu rekrutacji jest Genesis Pharm M. Matejczyk, C. Stańczak, J. Zwoliński sp.j, z siedzibą w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 128/152.

Trzy główne rodzaje danych, które gromadzimy to: dane kontaktowe, dane dotyczące przebiegu kariery i wcześniejszego zatrudnienia oraz posiadanych uprawnień/umiejętności. Dostęp do Państwa danych mają jedynie upoważnieni pracownicy Genesis Pharm.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne, ich podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda.

Państwa dane w przypadku braku zatrudnienia będą przetwarzane w czasie danego procesu rekrutacji oraz 9 miesiące po jego zakończeniu.

Mają Państwo prawo do:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.