OFERTA DLA APTEK

Celem skuteczniejszej pomocy pacjentowi w procesie pozyskania leku z importu przedstawiamy ścieżkę, jaką apteka powinna wskazać, aby poinstruować osoby zainteresowane zdobyciem leku importowanego.

Wypełnione zapotrzebowanie wraz z receptą pacjent składa w aptece ogólnodostępnej, która przekazuje wniosek do realizacji w hurtowni farmaceutycznej.

Druk zapotrzebowania składa się z 2 części:

A – WYPEŁNIA LEKARZ ORAZ KONSULTANT Z DANEJ DZIEDZINY NAUK MEDYCZNYCH.

W tej części zapotrzebowania należy wpisać:

  • miejscowość i datę wystawienia zapotrzebowania;
  • dane adresowe wystawiającego zapotrzebowanie (należy przystawić pieczęć podmiotu leczniczego, pod którego opieką znajduje się pacjent lub wpisać dane lekarza prowadzącego);
  • dane pacjenta: imię, nazwisko, pełny adres zamieszkania oraz numer PESEL;
  • nazwę handlową wnioskowanego produktu leczniczego;
  • nazwę chemiczną/międzynarodową (ewentualnie substancję czynną) wnioskowanego produktu leczniczego;
  • postać farmaceutyczną oraz dawkę (moc) wnioskowanego produktu leczniczego (nie dawkowanie);
  • ilość produktu leczniczego odpowiadającą okresowi kuracji;
  • okres kuracji odpowiadający wnioskowanej ilości produktu leczniczego;
  • nazwę wytwórcy wnioskowanego produktu leczniczego.

B – WYPEŁNIA MINISTER ZDROWIA

WAŻNE TERMINY

Zapotrzebowanie traci ważność, jeżeli w ciągu 60 dni licząc od dnia potwierdzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia apteka nie przekaże pocztą skierowania do hurtowni farmaceutycznej;

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

PLIKI DO POBRANIA

PROTOKÓŁ REKLAMACJI / ZWROTU

PLIKI DO POBRANIA

null

Marcin Gamus

Osoba odpowiedzialna za wdrożenie i działanie sytemu sprzedaży do odbiorcy detalicznego