POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r (RODO) zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.genesispharm.pl.

 2. Właścicielem strony internetowej www.genesispharm.pl i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Genesis Pharm M. Matejczyk, C. Stańczak, J. Zwoliński sp. j. z siedzibą w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 128/152, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000329892.

 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i sprawdzamy ich zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r (RODO).

 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie i świadomie wyrażonej zgody  przez Klienta w celu wykonania umowy.

 5. Dane osobowe są zbierane poprzez formularze, w którym Klient podaje następujące dane:
  • imię i nazwisko lub firma przedsiębiorcy,
  • adres e-mail,
  • dane adresowe: kod pocztowy, miejscowość, ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

 6. Genesis Pharm zbiera informacje dobrowolnie i świadomie podane przez Klienta.

 7. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i będą udostępniane innym podmiotom tylko w zakresie i terminie niezbędnym do wykonania umowy.

 8. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  • przewoźnicy / spedytorzy / firmy kurierskie,
  • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej (w szczególności hostingodawcy, który utrzymuje na swoich serwerach naszą stronę internetową, dostawcy poczty elektronicznej oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi),
  • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze.

 9. Dane osobowe umieszczone w formularzu nie zostaną sprzedane osobom trzecim, zgodnie z przepisami RODO.

 10. Dane są przetwarzane, udostępniane i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zawartej z Klientem umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający przedawnieniu roszczeń z nią związanych, bądź do chwili cofnięcia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia przez niego sprzeciwu.

 11. W związku z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r (RODO) Klient jest uprawniony w każdym czasie do:
  • dostępu do swoich danych osobowych, przetwarzanych przez administratora,
  • żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem.

 12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności Genesis Pharm, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.  O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny.

 13. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa przekazanych danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 42 253 73 73 lub adresem email office@genesispharm.eu.

POLITYKA COOKIES

 1. Strona korzysta z plików cookies.

 2. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę www.genesispharm.eu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający).

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 4. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony www.genesispharm.eu.

 5. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 6. Akceptując warunki korzystania ze strony www.genesispharm.eu Użytkownik wyraża zgodę na użycie plików cookie, o których mowa powyżej.

 7. Jeśli Użytkownik Serwisu nie wyraża zgody na wykorzystanie plików cookies przez Serwis, może on zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.genesispharm.eu.