Import docelowy

polega na sprowadzaniu z zagranicy leków, które nie są zarejestrowane w Polsce a niezbędne są dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta. Podstawą do sprowadzenia takiego produktu leczniczego jest zapotrzebowanie szpitala lub lekarza, które zostało potwierdzone przez konsultanta z danej dziedziny medycyny oraz uzyskało zgodę Ministra Zdrowia. Tylko na podstawie kompletnego i dokładnie wypełnionego zapotrzebowania, opatrzonego oryginalnymi podpisami i pieczęciami, można sprowadzić lek do Polski.

Import interwencyjny

daje możliwość sprowadzenia z zagranicy produktu leczniczego, który posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i jest dopuszczony do obrotu w państwie, z którego jest sprowadzany, a jednocześnie jest niedostępny na terytorium Polski. Podstawą do sprowadzenia takiego produktu leczniczego jest zgoda na dopuszczenie do obrotu, jaką otrzymuje Hurtownia Farmaceutyczna od Ministra Zdrowia.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm. )

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia (Dz.U. z 2012 r. poz. 349 )

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia (Dz.U. z 2012 r. poz. 348

null

Katarzyna Trzpioła

Specjalista ds. Importu